one

one

κιοσσές

κιοσσές

Μαρία Παπουτσή

Μαρία Παπουτσή

Σάββατο, 31 Μαΐου 2014

Eνα σπάνιο εύρημα στο Ναό του Αγίου Γεωργίου Νιγρίτας

«Οι σημαντικές βελτιώσεις που συνέβησαν κατά τον 18ο αιώνα ως προς τις συνθήκες διαβίωσης των υπόδουλων χριστιανικών πληθυσμών της οθωμανικής αυτοκρατορίας και που οδήγησαν τις χριστιανικές κοινότητες σε οικονομική και δημογραφική ανάπτυξη, εξηγούν σε μεγάλο βαθμό τις σημαντικές δραστηριότητες που παρατηρούνται στους χριστιανικούς πληθυσμούς και σχετίζονται κυρίως με οικοδομήσεις και ανακαινίσεις ναών(1). Οι ίδιες δραστηριότητες εμφανίζονται την ίδια εποχή έντονα και στην επαρχία (ναχιγιέ) της Νιγρίτας.
  Η δημογραφική ανάπτυξη του χριστιανικού πληθυσμού της περιοχής της Νιγρίτας απαιτούσε την ύπαρξη μεγαλύτερων σε μέγεθος ναών για την κάλυψη των θρησκευτικών αναγκών του συνεχώς
αυξανόμενου πληθυσμού ενώ η οικονομική πρόοδός του απαιτούσε μεγαλύτερο ενδιαφέρον ως προς το στολισμό των ναών, γεγονός που οδηγούσε και σε έναν άτυπο ανταγωνισμό τις χριστιανικές κοινότητες της περιοχής. Το Δεκέμβριο του 1753, σύμφωνα με κτιτορική επιγραφή, ἀνηγέρθη καί ἀνακαινίσθη ο ναός του Αγίου Γεωργίου Χουμνικού ενώ το 1859, στον ίδιο ναό, προστέθηκε ο νάρθηκας. Το 1762 οικοδομήθηκε ο ναός του Αγίου Γεωργίου Σιτοχωρίου. Το 1763 οικοδομήθηκαν ο ναός της Κοίμησης της Θεοτόκου Αηδονοχωρίου και ο ναός των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Αχινού(2). Την ίδια χρονική περίοδο ίσως να κτίσθηκαν και άλλοι ναοί της περιοχής για τους οποίους μέχρι σήμερα δεν διαθέτουμε ακριβή χρονολόγηση της οικοδόμησής τους. Σε ό,τι αφορά το ναό του αγίου Γεωργίου Νιγρίτας, δεν είναι τυχαίο ότι το πρώτο στρώμα τοιχογραφιών είναι του 18ου αιώνα(3). Η Νιγρίτα ως έδρα και ως ανερχόμενο οικονομικό και διοικητικό κέντρο της περιοχής έπρεπε και στον τομέα αυτό να ξεχωρίζει.
   Κατά τις εργασίες ανακαίνισης του Αγίου Γεωργίου Νιγρίτας κατά το 2005, για τη διακρίβωση των πιθανών εγκαινίων του ναού, με ευλογία του επισκόπου, βρέθηκε ἐπί τῆς ἐπί τούτῳ σαλευθείσης Ἁγίας Τραπέζης(4), χειρόγραφο σημείωμα του Σερρών Ιωαννικίου, το οποίο πιστοποιεί τον εγκαινισμό του ναού από τον ίδιο στις 3 Απριλίου του 1753(5). Το σημείωμα αυτό αποτελεί σήμερα το παλαιότερο τεκμήριο που διαθέτουμε για τη χρονολόγηση του ναού του Αγίου Γεωργίου, ο οποίος έως σήμερα κατατασσόταν στους ναούς που οικοδομήθηκαν γενικώς τον 18ο αιώνα(6).
   Το σημείωμα βρέθηκε διπλωμένο εντός της Αγίας Τραπέζης, μαζί με δύο ιερά λείψανα των αγίων Τρύφωνος και Παντελεήμονος, επίσης τυλιγμένα σε χαρτί. Το χαρτί του σημειώματος, κιτρινισμένο από τον καιρό, είναι διαστάσεων περίπου 17 Χ 13 cm.Το κείμενο του χειρογράφου έχει ως εξής (sic):
ἐν τῷ ᾳψνγ (1753) ἐν μινί ἀπριλίῳ
 γ΄ (3)
 ἐγκαινιάσθη οὗτος ὁ θείος καί ἱερός ναός
τοῦ ἁγίου ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος γεωργίου
 δι΄ ἐμοῦ τοῦ ταπεινοῦ μητροπολίτου σεῤῥῶν
 Ἰωαννικίου
  Σύμφωνα με τον επισκοπικό κατάλογο του Π. Πέννα ο μητροπολίτης Σερρών Ιωαννίκιος (1745-1769), βυζάντιος στην καταγωγή, διακρινόταν για τη φιλοκαλία του(7). Ανάμεσα στα έργα του ήταν και η επισκευή του μητροπολιτικού ναού των Σερρών και των κτισμάτων της μητρόπολης τα οποία ανακαίνισε το 1748 καθώς και το τέμπλο του μητροπολιτικού ναού των Αγίων Θεοδώρων Σερρών το 1754(8). Ο Ιωαννίκιος κατά τον Π. Παπαγεωργίου συνέχισε το έργο του προκατόχου του μητροπολίτη Σερρών Γαβριήλ (1735-1745), που διακρίθηκε και αυτός για τη φιλοκαλία και φιλομουσία του «Ἥττων κατά τήν παιδείαν, ἀλλ΄ ἐφάμιλλος κατά τήν φιλομουσίαν πρός τόν Γαβριήλ ἦτο ὁμητροπολίτης Ἰωαννίκιος»(9).
  Η σημασία του χειρογράφου αυτού σημειώματος είναι εξαιρετικά σημαντική για την εκκλησιαστική ιστορία της Νιγρίτας και της περιοχής(10). Η μαρτυρία των εγκαινίων του ναού ο οποίος πιθανότατα θα αποτελούσε αντικατάσταση ή ανακαίνιση και αύξηση παλαιοτέρου, μας βοηθά στη γνώση και την κατανόηση της θέσης και της αξίας της πόλης κατά τον 18ο αιώνα. Οι Νιγριτινοί όχι μόνο προβαίνουν σε οικοδόμηση μεγάλων διαστάσεων ναού αλλά προχωρούν και στην ολική αγιογράφησή του, γεγονός που φανερώνει την οικονομική ευμάρεια της πόλης και την αύξηση του πληθυσμού της. Δεν είναι τυχαίο ότι στο δεύτερο μισό του 18ου αιώνα μαρτυρείται επίσης η ίδρυση σχολείων και η παρουσία αξιόλογων διδασκάλων στην περιοχή(11).
  Το δεύτερο σημαντικό στοιχείο που αντλούμε είναι ότι ο ναός εγκαινιάσθηκε μόνο επ΄ ονόματι του αγίου Γεωργίου του Τροπαιοφόρου. Η πληροφορία αυτή είναι σημαντική διότι γνωρίζουμε ότι ο ναός είναι δισυπόστατος, τιμώμενος στον άγιο Γεώργιο και την αγία Παρασκευή, στην οποία είναι αφιερωμένο το δεξιό κλίτος του ναού. Πότε προστέθηκε η τιμή της αγίας Παρασκευής και για ποιο λόγο δεν είναι έως σήμερα γνωστό. Ωστόσο από εικόνα του προσκυνηταρίου η οποία απεικονίζει και τους δύο αγίους μαζί, συμπεραίνουμε ότι η προσθήκη της τιμής της αγίας Παρασκευής προστέθηκε τον 19ο αιώνα και μάλιστα στο δεύτερο μισό του. Στο συμπέρασμα αυτό μας βοηθούν και οι χρονικές σημειώσεις που βρίσκονται σε χειρόγραφη ακολουθία του αγίου ιερομάρτυρος Μοδέστου (18 Δεκεμβρίου), έργο Ιγνατίου μοναχού Φιλοθεΐτου(12). Τα εσώφυλλα της παραπάνω ακολουθίας χρησιμοποιήθηκαν ως βιβλίο πρακτικών για την πρόσληψη νεωκόρων στο ναό. Έτσι στο πρώτο εσώφυλλο διαβάζουμε: ἐσυμφωνέθηκαἐγώ ὁ Ἄγγελος είς τήν ἐκλισίαν τοῦ Γεωργίου καί τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Νιγρίτης 18: 1902 Αὐγούστου 27. Επίσης στην πρώτη σελίδα: Ἀναγνόσας τον παρών βίον τοῦ Ἁγίου μεγαλομάρτυρος Μοδέστου πατριάρχου Ἰεροσολύμων. Ὁ ταπεινός δοῦλος Άργύρης κανδιλάπτης τῆς ἐκκλησίας τῆς ὑψιστάτης τοῦ Ἁγίου Γεωργίου καί τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς…Τέλος στη δεύτερη σελίδα της ίδιας ακολουθίας: Περί τό χιλιοστόνὀκτακοσιοστόν ὀγδοηκοστόν πέμπτον ὁ Δ. Π. Κατσέλας κανδυλάπτης εἰς τήν ἐκκλησίαν τοῦ ἀγίου Γεωργίου καί τῆς ὁσιοπαρθενο μεγαλο μάρτυρος Παρασκευής διά χηρίσθε, διά μηνός 23΄ 4 Αὐγούστου 188513. Η εξέλιξη αυτή, της προσθήκης δηλαδή στο ναό και της τιμής προς την αγία Παρασκευή, ίσως να έχει μεγάλη σχέση με τη δημογραφική ανάπτυξη της Νιγρίτας και κυρίως με την εγκατάσταση σε αυτήν πληθυσμών από τη Θεσσαλία, τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο όπου ιδιαιτέρως τιμάται η αγία Παρασκευή.
  Η ύπαρξη του χειρογράφου σημειώματος πλουτίζει τις γνώσεις μας για την ιστορία του ναού και της πόλης και μας βοηθά στην κατανόηση άγνωστων πτυχών της τοπικής ιστορίας. Χρέος μας να το διαφυλάξουμε όπως καλά το φύλαξε ο άγιος Γεώργιος στην Αγία Τράπεζα του ναού του για δυόμισι περίπου αιώνες».


1. Βλ. Ιω. Χασιώτης, Μεταξύ Οθωμανικής κυριαρχίας και Ευρωπαϊκής πρόκλησης. Ο Ελληνικός Κόσμος στα χρόνια της Τουρκοκρατίας, Θεσσαλονίκη 2001.
2. Σταυρ. Δαδάκη, «Οι μεταβυζαντινοί ναοί της Βισαλτίας», Πρακτικά Β΄Επιστημονικού Συμποσίου: Η Νιγρίτα-Η Βισαλτία διά μέσου της Ιστορίας, Θεσσαλονίκη 2000, 163-190.
3. Αγγ. Στρατή, «Οι τοιχογραφίες του Αγίου Γεωργίου Νιγρίτας και η συμβολή των στη ζωγραφική του 18ου αι. στην Ανατολική Μακεδονία», Πρακτικά Α΄ Επιστημονικού Συμποσίου: Η Νιγρίτα-Η Βισαλτία διά μέσου της Ιστορίας, Νιγρίτα 1995, 133.
4. Η αποκατάσταση της Αγίας Τραπέζης πραγματοποιήθηκε, με την προβλεπόμενη ακολουθία, το Νοέμβριο του 2006, με τη συμμετοχή και των τριών επισκόπων του νομού Σερρών.
5. Με βάση τον τρόπο υπολογισμού του Πάσχα, κατά το Ιουλιανό ημερολόγιο, η 3η Απριλίου του 1753 συνέπεσε με το Σάββατο του Λαζάρου. Το Σάββατο λοιπόν του Λαζάρου του 1753 επέλεξε ο μητροπολίτης Σερρών Ιωαννίκιος για να εγκαινιάσει το ναό του Αγίου Γεωργίου Νιγρίτας.
6. Σταυρ. Δαδάκη, ό.π., 170-171.
7. Π. Πέννας, Ιστορία των Σερρών, Αθήναι 2 1966, 465-466. Είναι σημαντικό ωστόσο ότι μόνο για το έτος 1753, όταν δηλαδή ο Σερρών Ιωαννίκιος εγκαινίασε το ναό του Αγίου Γεωργίου της Νιγρίτας ο Π. Πέννας αναφέρει ως μητροπολίτη Σερρών και τον Φιλόθεο ο οποίος μάλιστα υπογράφει ως συνοδικός σε Πατριαρχικό Γράμμα (Π. Πέννας, ό.π., 465). Ταυτόχρονα με το όνομα Ιωαννίκιος μνημονεύεται μητροπολίτης Σερρών και το 1737 (Ελληνικά 3, 138). Ανεξαρτήτως των παραπάνω το χειρόγραφο του εγκαινίου του Αγίου Γεωργίου Νιγρίτας μας δίνει σαφή ένδειξη ότι τον Απρίλιο του 1753 μητροπολίτης Σερρών ήταν ο Ιωαννίκιος.
8. Π. Παπαγεωργίου, Αι Σέρραι και τα προάστεια, τα περί τας Σέρρας και η μονή Ιωάννου του Προδρόμου, Θεσσαλονίκη 2 1988, 48, 49.
9. Ό.π., 45.
10. Για το λόγο αυτό η συντήρηση, η φύλαξη και η προβολή του εν λόγω κειμηλίου πρέπει να τύχει της κατάλληλης φροντίδας τόσο από τις τοπικές εκκλησιαστικές αρχές όσο φυσικά και από το Δήμο της Νιγρίτας και την αρμόδια αρχαιολογική εφορεία. Ο φυσικός χώρος έκθεσης του κειμηλίου αυτού δεν μπορεί να είναι άλλος από τη Νιγρίτα και το ναό του Αγίου Γεωργίου, όπου θα πιστοποιεί για την ιστορία του ναού. Η έκθεση αυτή θα ανταποκρίνεται στη θέληση του γράφοντος μητροπολίτη Ιωαννικίου να μας αφήσει ένα τεκμήριο για την ιστορία του ναού.
11. Ιω. Μπάκας, «Εκπαίδευση και κοινωνική δραστηριότητα στη Νιγρίτα και τη Σύρπα», Σερραϊκά Ανάλεκτα 3 (2001) 241-266 και του ιδίου, «Ο ιεροδιάκονος Ιγνάτιος ο Κεμίζος ή Επιδαύριος. Ένας κληρικός λόγιος στις Σέρρες και τη Νιγρίτα του 18ου αιώνα», Σίρρις 6 (2002) 179-186. Ο λόγιος κληρικός Ιγνάτιος Κεμίζος βρέθηκε σε αγιορείτικο μετόχι στη Νιγρίτα το καλοκαίρι του 1744 από όπου στις 13 Ιουλίου απέστειλε τρεις επιστολές εκ των οποίων τη μία προς τον πρωτοσύγκελο των Σερρών Μελέτιο και τη δεύτερη προς τον διδάσκαλο των Σερρών Νικόλαο Σχολάριο (Για την παρουσία αγιορειτών λογίων και διδασκάλων στη Νιγρίτα στο υπό δημοσίευση: Ιω. Μπάκας, «Η αγιορείτικη παρουσία στη Νιγρίτα. Ο μετοχιακός πύργος της Σούρπας και η φιλοθεΐτικη εικόνα της Παναγίας της Ελεούσας – Γερόντισσας»).
12. Αν. Ρίζου, «Χειρόγραφα στον ιερό ναό του Αγίου Γεωργίου Νιγρίτας. Η χειρόγραφη ακολουθία του αγίου Μοδέστου και η συμβολή της στην ιστορία της περιοχής», Σίρρις 6 (2002) 187-196. Η χειρόγραφη ακολουθία του Αγίου Μοδέστου αποτελεί επίσης ένα από τα αξιολογότερα κειμήλια που διαθέτει ο ναός του Αγίου Γεωργίου και η οποία πρέπει να τύχει επίσης κατάλληλης φροντίδας και το κυριότερο να μην απομακρυνθεί ποτέ από το φυσικό της χώρο.
13. Ιω. Μπάκας, Η Νιγρίτα και η περιοχή της στα τέλη της Τουρκοκρατίας, Νιγρίτα 1993, 210-211.
 http://proskynhths.blogspot.gr
Αναρτήθηκε από ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΡΠΝΗΣ ΣΕΡΡΩΝ στις 31.5.14


Το Συνταγματικό Δικαστήριο της Πορτογαλίας ακυρώνει τα μέτρα λιτότητας της κυβέρνησης

Το Συνταγματικό Δικαστήριο (ΣΔ) της Πορτογαλίας ακύρωσε πολλά μέτρα λιτότητας τα οποία είχαν εγγραφεί στον κρατικό προϋπολογισμό του 2014 και η κεντροδεξιά κυβέρνηση θεωρεί απαραίτητα για τη συνέχιση του προγράμματος δημοσιονομικής λιτότητας μετά την έξοδο της χώρας από το πρόγραμμα στήριξης πριν από δύο εβδομάδες.
Το ανώτατο αυτό δικαστήριο απέρριψε τα τρία από τα τέσσερα μέτρα εναντίον των οποίων είχε προσφύγει η κεντροαριστερή και αριστερή αντιπολίτευση, όπως οι μειώσεις στους μισθούς των δημοσίων λειτουργών οι οποίες θα επιβάλλονταν σε όσους έχουν αποδοχές υψηλότερες από 675 ευρώ.
Η απόφαση των δικαστών σε ό,τι αφορά το μέτρο αυτό ειδικά πάντως δεν έχει «αναδρομική» ισχύ, όπως διευκρίνισε ο πρόεδρος του ΣΔ Ζουακίμ Σόουζα Ριμπέιρου κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε.
Οι δικαστές απέρριψαν επίσης ένα μέτρο που προέβλεπε κρατήσεις 6% και 5% επί των επιδομάτων ανεργίας και ασθενείας αντίστοιχα και ένα μέτρο που αφορούσε την επιβολή όρων για τη χορήγηση των συντάξεων χηρείας.
Το Συνταγματικό Δικαστήριο πάντως δεν ακύρωσε το μέτρο το οποίο προέβλεπε την επιβολή μείωσης των επικουρικών συντάξεων για τους δικαιούχους του δημοσίου τομέα.
Η Πορτογαλία, η οποία τελούσε υπό την εποπτεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου μετά την προσφυγή της στο μηχανισμό στήριξης της διεθνούς τρόικας των πιστωτών πριν από τρία χρόνια, βγήκε από το πρόγραμμά της την 17η Μαΐου.
Η κεντροδεξιά κυβέρνηση παρ' όλ' αυτά παραμένει δεσμευμένη να συνεχίσει το πρόγραμμα διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και λιτότητας που εφαρμόζει.Φωτεινή Πιπιλή: Κοροϊδέψαμε τον κόσμο με το μέρισμα

«Είναι ντροπή βουλευτές της ΝΔ να ισχυρίζονται ότι έφταιγε ο Στουρνάρας και όχι οι ίδιοι που ψήφισαν σκληρά νομοσχέδια» υποστήριξε σε συνέντευξή της στο Βήμα η βουλευτής της ΝΔ, Φωτεινή Πιπιλή.
Συγκεκριμένα υποστήριξε πως αν δεν υπήρχε ο Γιάννης Στουρνάρας τόσο «ψύχραιμος» και «βαμμένος» στο όραμα να ορθοποδήσει και να μην καταστραφεί η χώρα, δεν θα υπήρχαν αυτά τα αποτελέσματα από τη σκληρή πολιτική που εφαρμόστηκε.

«Ξέρω ότι σκίσαμε τον κόσμο» τόνισε η Φωτεινή Πιπιλή, η οποία εκτίμησε πως η ισορροπία κρατήθηκε στο γεγονός πως ο Γιάννης Στουρνάρας «δεν επηρεαζόταν από αυτή την τραγωδία που είχε πλήξει μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας».

Η Φωτεινή Πιπιλή τον χαρακτήρισε μάλιστα ως ένα «πάρα πολύ σημαντικό πρόσωπο και για την πολιτική του μέλλοντος» η οποία όπως είπε θα χαρακτηρίζεται από στέρεες τεχνοκρατικές βάσεις και όχι λαϊκισμό. Χαρακτήρισε μάλιστα «ντροπή» βουλευτές της ΝΔ να ισχυρίζονται ότι έφταιγε ο κ. Στουρνάρας και όχι οι ίδιοι που ψήφισαν «σκληρά» νομοσχέδια.

«Δεν εμπλέκομαι περαιτέρω. Θεωρώ ότι βοήθησε πάρα πολύ τη χώρα και με ενοχλεί γιατί δεν αποφασίζει ο υπουργός Οικονομικών την πολιτική, την αποφασίζει ο πρωθυπουργός, το κυβερνητικό σχήμα και οι βουλευτές» σημείωσε μεταξύ άλλων.

Κοροϊδέψαμε με το μέρισμα, να γίνει πιο τακτικό

Σύμφωνα με την Φωτεινή Πιπιλή, βασικοί στόχοι της κυβέρνησης το επόμενο διάστημα πρέπει να είναι η ανακούφιση των πραγματικά ασθενέστερων τάξεων και η αποφορολόγηση της αστικής περιουσίας.


«Εντάξει, κοροϊδέψαμε με το επίδομα» τόνισε αναφερόμενη στο κοινωνικό μέρισμα για το οποίο ζήτησε να γίνει πιο τακτικό. Ξεκαθάρισε επίσης, πως δεν την ενδιαφέρει, ούτε την ενδιέφερε ποτέ να συμμετέχει στο κυβερνητικό σχήμα.

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Σερρών

Συνεδρίασε την Τετάρτη 28 Μαΐου  το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Σερρών. Έγιναν ενημερώσεις και πάρθηκαν οι εξής αποφάσεις:

Εγκρίθηκε ο Απολογισμός έτους 2013 του Επιμελητηρίου.
•    Εγκρίθηκε το κατασκηνωτικό πρόγραμμα Επιμελητηρίου Σερρών για το έτος 2014.
•    Εγκρίθηκε η δυνατότητα συμμετοχής του Επιμελητηρίου Σερρών στις παρακάτω Εκθέσεις:
-    2η Εμπορική – Τουριστική – Πολιτιστική Έκθεση / Φεστιβάλ, η οποία θα πραγματοποιηθεί από 20 έως 23 Ιουνίου 2014 στη μαρίνα Μυτιλήνης
-    16η Διεθνή Έκθεση Αλεξανδρούπολης “ALEXPO 2014”, η οποία θα πραγματοποιηθεί από 20 έως 24 Ιουνίου 2014 στο λιμένα Αλεξανδρούπολης
-    “ECO FESTIVAL”  που διοργανώνει ο Δήμος Σερρών και θα πραγματοποιηθεί στο πρώην στρατόπεδο Παπαλουκά από 3 έως 5 Ιουνίου 2014
•    Εξουσιοδοτήθηκε η Διοικητική Επιτροπή να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την πρόσληψη ενός (ή δύο) εισπράκτορα για την ανάθεση της είσπραξης των συνδρομών των μελών του Επιμελητηρίου.
•    Ορίστηκαν εκπρόσωποι του Επιμελητηρίου Σερρών στην Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού του Δήμου Σερρών, οι παρακάτω ως εξής:
-    Παπουτσής Ιωάννης, Τακτικό Μέλος
-    Μετσιμενίδης Στυλιανός, Αναπληρωματικό μέλος
•    Έγινε ενημέρωση στο Σώμα για την επιχειρηματική εκπαίδευση των μελών του Επιμελητηρίου, η οποία θα πραγματοποιείται μία φορά την εβδομάδα.
•    Συζητήθηκε η δυνατότητα επαναλειτουργίας των κατασκηνώσεων του ΠΙΚΠΑ από το Δήμο Σερρών, με σκοπό να φιλοξενηθούν παιδιά των επαγγελματιών του Ν. Σερρών.


Επιστολή δημοτικών αστυνομικών στον Κ. Μητσοτάκη - Tο παράδειγμα των Σερρών και τι προτείνουν

Πέντε δημοτικοί αστυνομικοί έστειλαν επιστολή στον Υπουργό και την Υφυπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης την Πέμπτη 29/05/2014. Επισημαίνουν ότι γίνονται συνεχώς αλλαγές στους πίνακες
διάθεσης και κατάταξης των υπαλλήλων και προτείνουν τη θέσπιση της δήλωσης για αμοιβαία μετάταξη μεταξύ των φορέων υποδοχής εντός δεκαημέρου...

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Κύριε Υπουργέ,
Κυρία Υφυπουργέ

Όπως γνωρίζετε, το πρόγραμμα κινητικότητας για τους υπαλλήλους της Δημοτικής Αστυνομίας βρίσκεται σε εξέλιξη κι έχουν ήδη αναρτηθεί οι τελικοί πίνακες διάθεσης και κατάταξης των υπαλλήλων, ενώ παράλληλα τρέχει και η οριστική ημερομηνία για κατάθεση αιτήσεων θεραπείας επί αυτών των τελικών πινάκων.

Επίσης, έχει εκδοθεί και το ΦΕΚ μετάταξης υπαλλήλων στα Καταστήματα Κράτησης και ήδη όσοι μετατάχθηκαν εκεί έχουν αναλάβει υπηρεσία από τις 5 Μαΐου 2014 (τελική ημερομηνία εμφάνισης και ανάληψης υπηρεσίας μετά την έκδοση του ΦΕΚ).

Παρόλα αυτά γίνονται συνεχώς αλλαγές στους πίνακες (ακόμα και στο Υπ. Δικαιοσύνης που δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ) με αποτέλεσμα να προκαλείται συνεχώς ντόμινο αλλαγών, σε κάθε φορέα και ανακατατάξεις στους τελικούς πίνακες.

Επίσης είναι σχεδόν βέβαιο πως αλλαγές θα υπάρξουν και μετά την εκδίκαση των αιτήσεων θεραπείας, δημιουργώντας προβλήματα σε κάποιους υπαλλήλους. Για παράδειγμα υπάλληλος που σήμερα διορίζεται στο Κατάστημα Κράτησης Νιγρίτας Σερρών και υποχρεούνταν να παρουσιαστεί στο φορέα του μέχρι τις 5 Μαΐου, με τις αλλαγές στους πίνακες μπορεί να βρεθεί στο ΑΤ Ηρακλείου, ενώ μπορεί να έχει νοικιάσει και να διαμένει ήδη στις Σέρρες.

Σαφώς και πρέπει να ελεγχθούν οι αιτήσεις θεραπείας και να γίνει απολύτως αξιοκρατικά και σωστά η μοριοδότηση των υπαλλήλων, ωστόσο πρέπει να σκεφτούμε και την ταλαιπωρία και την οικονομική διάλυση όλων αυτών των μετακινήσεων.Για να μην μιλήσουμε βέβαια για τις γραφειοκρατικές συνέπειες που επιφέρουν όλα αυτά (έκδοση διορθωμένων ΦΕΚ, αλλαγή στις Δ/νσεις Προσωπικού, μπέρδεμα με τις ασφαλιστικές κρατήσεις κλπ).

Επίσης και λαμβάνοντας υπόψη ότι :

Πολλοί Δημοτικοί Αστυνομικοί θα αλλάξουν πόλεις χωρίς τη δική τους επιλογή.
Πολλοί Δημοτικοί Αστυνομικοί διορίστηκαν σε Καταστήματα Κράτησης και τώρα με τους νέους πίνακες ενδεχομένως να αλλάζουν πόλη εργασίας και υπηρεσία (ενώ θέλουν να παραμείνουν στο Κατάστημα Κράτησης).
Και τέλος επειδή κάποιοι μπορεί να μετάνιωσαν για την επιλογή τους.

Προτείνεται:

Η θέσπιση της δήλωσης για αμοιβαία μετάταξη μεταξύ των φορέων υποδοχής εντός δεκαημέρου.
Σκοπός είναι η εξυπηρέτηση υπαλλήλων που πιθανόν να θέλουν να μεταταχθούν αμοιβαία μεταξύ των υπηρεσίων και των φορέων υποδοχής.

Προϋπόθεση βεβαίως θα είναι:

Α) Να δεχθούν να υποβιβάσουν το πτυχίο τους στην περίπτωση που θέλουν να καλύψουν θέση ΔΕ.

Β) Η αμοιβαία μετακίνηση εάν αφορά θέση ανώτερου κλάδου, να επιτρέπεται εφόσον ο υπάλληλος κατέχει τα τυπικά προσόντα.

Γ) Η αμοιβαία μετακίνηση από και προς τους φορείς να μην έρχεται σε αντίθεση με τις προϋποθέσεις που συντρέχουν για τους φορείς (ύψος, ηλικία, ιδιαίτερα πτυχία κλπ) και ιδιαίτερα για την ΕΛ.ΑΣ θα πρέπει ο υπάλληλος να έχει συμμετάσχει και περάσει επιτυχώς τις ψυχοτεχνικές δοκιμασίες που ήταν προαπαιτούμενες για την μετάταξή του.

Δ) Να έχουν εκδοθεί οι οριστικοί πίνακες με όλες τις αλλαγές, έτσι ώστε να έχει παγιωθεί η κάλυψη των θέσεων και ουσιαστικά να μην προκληθεί ντόμινο αλλαγών , καθώς η μοριοδότηση δεν θα μετρά πια.

Ε) Να είναι σύμφωνοι και οι δύο υπάλληλοι και αυτό να γίνεται με υπεύθυνη δήλωση και των δύο.

Έτσι σε ένα χρονικό διάστημα δέκα ημερών θα έχουν γίνει όλες οι αμοιβαίες μετατάξεις και θα ικανοποιηθεί ένα μεγάλο μέρος των επιθυμιών των υπαλλήλων , χωρίς να επηρεάζεται η μοριοδότηση ή η οριστική κατάταξη των υπαλλήλων (εφόσον δεν θα προκληθεί ντόμινο αλλαγών καθώς δεν θα εξαρτάται από την κατάταξη).

Επίσης, και με δεδομένο ότι με βάση τους τελικούς πίνακες που εξέδωσε το ΑΣΕΠ, εμφανίζονται να μένουν αδιάθετοι 226 υπάλληλοι την ίδια ώρα που μένουν 186 κενές θέσεις σε διάφορους από τους φορείς, θα ήταν εξαιρετικό εάν δίνονταν η δυνατότητα στους αδιάθετους υπαλλήλους να μετέχουν σε ένα πρόγραμμα κινητικότητας δεύτερης ευκαιρίας, με σκοπό την κάλυψη αυτών των θέσεων. Θα ήταν πραγματικά κρίμα κάποιος που προσλήφθηκε νόμιμα να οδηγηθεί στην απόλυση την ίδια στιγμή που θα μπορούσε να κατέχει μία θέση εργασίας από τις κενές κι ενώ η ανεργία μαστίζει την ελληνική κοινωνία.

Κατανοούμε πλήρως ότι πιθανόν να σας έχουμε κουράσει με τα αιτήματά μας. Θα θέλαμε όμως πραγματικά να δείξετε το κοινωνικό σας πρόσωπο και να δώσετε μια ευκαιρία στις παραπάνω προτάσεις.

Σας ευχαριστούμε πολύ,

Με εκτίμηση
Μ.Σ
Σ.Μ
K.T.
Κ.Π
Δ.Β
Πρώην Δημοτικοί Αστυνομικοί


Πηγη  www.aftodioikisi.gr ΠΗΓΗ dimastin.gr

Oι 5 συνήθειες που σε γερνούν χωρίς να το ξέρεις

Έχετε σκεφτεί ποτέ ότι ο τρόπος που κοιμάστε το βράδυ ή κοινωνική σας ζωή μπορεί να σας γερνάει? Κι όμως σύμφωνα με έρευνες, υπάρχουν 5 «κακές» συνήθειες οι οποίες ευθύνονται για την εμφάνιση ρυτίδων και πρόωρης γήρανσης...

Δείτε λοιπόν τι ΔΕΝ πρέπει να κάνετε, εάν θέλετε λαμπερό, νεανικό δέρμα για περισσότερα χρόνια:
√ Να μην τρώτε πολλά γλυκά, αφού η μεγάλη ποσότητα ζάχαρης καταστρέφει τις πρωτεΐνες του προσώπου και επιταχύνει τη γήρανση.

√ Έχετε πολύ άγχος και δεν συγχωρείτε εύκολα, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η έκκριση κορτιζόλης, της ορμόνης που ευθύνεται για την παχυσαρκία, τον διαβήτη, το αίσθημα της κόπωσης και οδηγεί σε αύξηση των ρυτίδων.

√ Τρίβετε συνεχώς τα μάτια σας, διασπώντας έτσι το κολλαγόνο γύρω από τη συγκεκριμένη περιοχή κάτι που οδηγεί σε πρόωρες ρυτίδες.

√ Κοιμάστε μπρούμυτα ή συνεχώς στη μία πλευρά του προσώπου. Οι συγκεκριμένες στάσεις δεν βοηθούν στην καλή λειτουργία του αίματος στο πρόσωπο, τραυματίζουν το δέρμα και ευθύνονται για τη δημιουργία μόνιμων ρυτίδων.

√ Δεν πίνετε πολύ νερό, κάτι που οδηγεί σε αφυδάτωση και μείωση της ελαστικότητας του δέρματος.


Συνέβη πριν λίγη ώρα : Έκρηξη σε σταθμευμένο αυτοκίνητο στις Σέρρες!

Έντρομοι από τον πολύ δυνατό κρότο πετάχτηκαν έξω από τα σπίτια τους οι κάτοικοι της οδού Ίωνος Δραγούμη όταν στις 18:25 το απόγευμα του Σαββάτου (31/5)  σ' ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία πραγματοποιήθηκε έκρηξη. Αμέσως κλήθηκε στο σημείο η πυροσβεστική υπηρεσία ενώ γείτονας έσπευσε με λάστιχο να σβήσει τη φωτιά στον κινητήρα του αυτοκινήτου.
Πηγή : serraikanea.gr

" Το παιδί και τα μάγια"


 Η  εξαιρετική κινηματογραφημένη παιδική παράσταση μπαλέτου " Το παιδί και τα μάγια" θα δοθει την Τετάρτη 4 Ιουνίου στις 20:00 με 20:45
Στο πρώην στρατόπεδο ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ στο πλαισιο των εκδηλώσεων ECO FESTIVAL του Δήμου Σερρών για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος

“ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΓΙΑ”
(L ‘Enfant et les Sortileges)
Μπαλέτο
Nederland’s Dan’s Theater
Λίγα λόγια για το έργο
Το θέμα του μπαλέτου αφορά σ’ ένα αγοράκι 6 – 7 ετών που, όπως πολλοί από μας, συμπεριλαμβάνω τον εαυτό μου δεν του αρέσει πολύ να κάνει τα μαθήματά του.
Μ’ άλλα λόγια αρνείται να μεγαλώσει. Είναι στο δωμάτιό του. Στο δικό του περιβάλλον, το οποίο σιχαίνεται, μισεί, το βαριέται γιατί του έχει επιβληθεί να ζει εκεί, δεν το διάλεξε.
Η μητέρα του μπαίνει στο δωμάτιο για να ελέγξει πόσο έχει διαβάσει και αντιλαμβάνεται ότι δεν έχει κάνει τίποτα.
Θυμώνει και του λέει ότι πρέπει να διαβάσει. Το αγόρι φέρεται άσχημα στη μητέρα του.
Η μητέρα του βλέπει ότι πρέπει να πάρει πιο αυστηρά μέτρα. Αποφασίζει να τον κλείσει στο δωμάτιό του ως το δείπνο για να τον εξαναγκάσει να διαβάσει.
Το αγόρι, που ο χαρακτήρας του είναι πολύ ατίθασος αποφασίζει να καταστρέψει τα πάντα στο δωμάτιο. Αρχίζει να χτυπάει την ταπετσαρία, τις καρέκλες, τις γάτες, το σκιουράκι στο κλουβί.
 
Αφού έχει καταστρέψει ότι μπορούσε στο δωμάτιο ξαφνικά έρχονται τα μάγια.
Τα αντικείμενα ζωντανεύουν. Η γάτα αρχίζει να μιλάει, το ίδιο και ο σκίουρος και αρχίζουν όλα να απειλούν το παιδί και θέλουν να το τιμωρήσουν για την κακή συμπεριφορά του.
Η τσαγιέρα πάει να του επιτεθεί. Το παλιό ρολόι του παππού. Οι γάτες, τα προβατάκια της ταπετσαρίας. Παραπονιέται επίσης και η πριγκίπισσα, την οποία το αγόρι αγαπάει.
Είναι συναισθηματικά έντονη στιγμή για το αγόρι, γιατί καταλαβαίνει ότι έχει καταστρέψει κάτι πολύ σημαντικό για τον ίδιο. Θα είναι ίσως πολύ σημαντικό για το μέλλον του.
Όταν τα πράγματα χειροτερεύουν το αγόρι απειλείται από φωτιά. Είναι η πρώτη στιγμή που έχει τρομοκρατηθεί. Ύστερα το βασανίζει ο “monsieur arithmetique” ο δάσκαλος μαθηματικών.
Το παιδί δεν ξέρει τι να κάνει και αποφασίζει να το σκάσει στον κήπο.
Περιβάλλεται από τον υπέροχο κήπο, που αγαπάει πολύ, αλλά ακόμη κι’ εκεί, τα ζώα και τα δέντρα του επιτίθενται.
Εμφανίζεται η νυχτερίδα, με σκοτεινά ρούχα και το απειλεί.
Έρχονται βάτραχοι, όπως κι’ ένα πουλί του παραδείσου. Οι νυχτοπεταλούδες, καθώς και τα δέντρα.
Τέλος, το περικυκλώνουν και αποφασίζουν να το τιμωρήσουν αυστηρά.
Καθώς το πλησιάζουν για να το δείρουν δεν έχουν καταλάβει ότι κατά τη συμπλοκή τραυμάτισαν το φίλο τους, το σκιουράκι.
Εκείνη τη στιγμή το παιδί καταλαβαίνει το λάθος του και ότι ήρθε ο καιρός ν’ αλλάξει. Να διορθώσει τα λάθη που έχει κάνει.
Βγάζει ένα μαντήλι και δένει το πόδι του σκίουρου.
Κι’ έτσι, τα πράγματα αλλάζουν. Γίνονται καλύτερα.
Τα ζώα καταλαβαίνουν ότι πρέπει να του δώσουν μια ευκαιρία για να εξελιχθεί και να μάθει και προσπαθούν ν’ ακούσουν αν το αγόρι λέει κάτι.
Αυτό φωνάζει τη μαμά του.

Βλέπουν, λοιπόν, ότι υπάρχει ελπίδα για το αγόρι να μεγαλώσει στον κόσμο μας, που δεν είναι πάντα εύκολος.

Πηγαίνουν το παιδί στο σπίτι για να ‘ναι με τη μητέρα του.Στο τηλεφωνικό κέντρο δεν είναι πια, η Χρυσούλα Κατσιμιλή…

«Μέσα στον χρόνο έχουν κάνει τρισάγιο σε 12 άτομα στην πρώην ΕΡΤ»…
Τα αφανή θύματα της ΕΡΤ. Δεν ξέρουμε αν θα έπρεπε να νιώθουν τύψεις οι πολιτικοί υπεύθυνοι, τα θύματα πάντως από το «λουκέτο» στην ΕΡΤ έφτασαν τα δώδεκα! Χρυσούλα Κατσιμιλή, 47 χρονών, τηλεφωνήτρια στην ΕΡΤ, πέθανε την Κυριακή το απόγευμα στο...
σπίτι της, η κηδεία της έγινε την  Τετάρτη, πρωί, στην Επίδαυρο, τόπο καταγωγής της. Μόλις είχε λάβει ειδοποίηση για κατάσχεση του διαμερίσματός της. Κι ενώ ήδη το έφερε βαρέως που έκανε αίτηση και δούλευε στη Δημόσια Τηλεόραση. Αισθάνθηκε κουρασμένη... Και πέθανε. Άλλη μια θλιβερή ιστορία ζωής. Εργαζόταν 24 χρόνια στην ΕΡΤ, ο μισθός της ήταν 1200€, τώρα (τώρα;) στη ΔΤ έπαιρνε 800€. Το διαμέρισμά της, 80 τετραγωνικά μέτρα όλο κι όλο, αυτό για το οποίο έλαβε το κατασχετήριο από την τράπεζα, στη Νέα Σμύρνη. Πέρασε δύσκολα ιδίως τα τελευταία χρόνια στην ΕΡΤ, σε προσωπικό επίπεδο, ας μην επεκταθούμε τώρα. Συνεπής στη δουλειά της και φιλότιμη, πάντα ως τηλεφωνήτρια, με βάρδιες. Δεν ήθελε να εργάζεται στη ΔΤ αλλά πίστευε ό,τι δεν θα έβρισκε πουθενά αλλού δουλειά. Αναγκάστηκε. Αισθανόταν ταπεινωμένη που έκανε αίτηση. Και φοβότανε πως οι συμβάσεις θα λήξουν οριστικά τον Αύγουστο. Ζούσε με την απειλή της διακοπής της εργασίας της. Είναι από τις περιπτώσεις που δεν της είχαν κάνει αρνητική κριτική για την εργασία της στη ΔΤ, ούτε καν από την ertopen.com. Δεν είναι όλες οι περιπτώσεις, ίδιες, εννοείται. Δεν έβγαζε παράπονο η Χρυσούλα, απλώς απομονώθηκε και σπάνια π.χ τηλεφωνούσε στους παλιούς της συνάδελφους, ακόμα και για τα τυπικά. Και κατέρρευσε...

Έχουν κάνει τρισάγιο σε 12 άτομα στην πρώην ΕΡΤ μέσα στο χρόνο.
Και μετρούν και δύο αποβολές τις μέρες του «μαύρου», πέρυσι τον Ιούνιο.
Χωρίς να συνυπολογίσουμε την αυτοκτονία του πατέρα ενός μουσικού, όταν απολύθηκαν όλοι τους από τα Μουσικά Σύνολα. Στην Πάρο. Ανέβηκε στην ταράτσα και βούτηξε στο κενό. Συν ένας νεκρός ακόμα από τους αλληλέγγυους που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο, νύχτα, έξω από την ΕΡΤ, Μεσογείων, διασχίζοντας τον δρόμο. Ήταν εκεί για συμπαράσταση...
«Αρκεί ένα άτομο να σου λείπει και όλος ο κόσμος σου φαίνεται άδειος»... Το έλεγε η Χρυσούλα Κατσιμιλή γιατί της έλειπαν οι συνάδελφοί της από τη δουλειά, στη ΔΤ. Έτυχε, οι φίλες της να βρίσκονται -όλες- στο ertopen...

Δημήτρης Κανελλόπουλος

Ο Θ. Σιαμπίρης νέος πρόεδρος της Ομοσπονδίας Σερραϊκών Συλλόγων Θεσσαλονίκης


 Με πρωτόγνωρη μαζική συμμετοχή των Σερραϊκών Συλλόγων πραγματοποιήθηκε η Τακτική Εκλογοαπολογιστική Γ. Συνέλευση της Ομοσπονδίας, στην αίθουσα του Συλλόγου Τερπνιωτών. Η Γ. Συνέλευση εξέλεξε ΟΜΟΦΩΝΑ τον κ. Σιαμπίρη Θωμά Πρόεδρο και τον κ. Τσίκαλα Κώστα Γραμματέα της Γ. Συνέλευσης.
Τον Διοικητικό απολογισμό του απερχομένου Διοικητικού Συμβουλίου έκανε ο Πρόεδρος κ. Νούλης Γιάννης, τον οικονομικό απολογισμό για το 2013 ο απερχόμενος ταμίας κ. Σιαμπίρης Θωμάς και την Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής διάβασε ο κ. Γκιουγκής Γιάννης.
ΟΜΟΦΩΝΑ το σώμα ψήφισε τον Διοικητικό και οικονομικό απολογισμό και απάλλαξε από κάθε ευθύνη το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο.
Ακολούθησαν επικοδομητικές προτάσεις από τα μέλη για την πορεία της Ομοσπονδίας.
Αναδείχθηκε η εφορευτική Επιτροπή αποτελούμενη από το προεδρείο και τους κ. Χαρούπα Γιάννη και την κ Παπαστεφάνου Νίτσα, η οποία διενήργησε τις αρχαιρεσίες για την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής.
Μετά την καταμέτρηση των ψήφων το νέο Διοκητικό Συμβούλιο για την τριετία 2014 - 2017 είναι :
ΝΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Σύλλογος Τερπνιωτών),
ΒΛΑΣΚΙΔΟΥ ΤΖΟΥΛΙΑ (Σύλλογος Μανδρακιωτών),
ΜΟΥΤΣΙΔΟΥ ΤΟΥΛΑ (Σύλλογος Μοναστηρακιωτών),
ΜΕΛΚΟΥ   ΣΤΕΛΛΑ (Σύλλογος Αγίου Πνεύματος),
ΠΕΝΝΑ ΕΛΕΝΗ  (Σύλλογος Πετριτσιωτών),
ΔΑΝΙΗΛ ΧΡΗΣΤΟΣ (Σύλλογος Εμμανουήλ Παπά) ,
ΣΠΑΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  (Σύλλογος Σιδηροκαστρινών),
ΚΑΤΣΙΚΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ , (Σύλλογος Νιγριτινών),
ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (Σύλλογος Τερπνιωτών),
ΜΩΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  (Σύλλογος Νιγριτινών),
ΔΕΛΙΟΤΖΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Σύλλογος Τραγιλιωτών) ,
και αναπληρωματικά μέλη 
ΧΑΪΔΟΥΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  (Σύλλογος Σερραίων),
ΔΑΛΑΚΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΣ  (Σύλλογος Ευκαρπιωτών),
ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΥ ΦΩΤΗΣ  (Σύλλογος Αμπελιωτών)
Στην Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέγονται
ΓΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (Σύλλογος Μανδρακιωτών) ,
ΓΚΙΟΥΓΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  (Σύλλογος Σκοπηνών),
ΝΟΥΣΚΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (Σύλλογος Γαζωραίων)
 και αναπληρωματικά μέλη
ΣΕΡΒΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (Σύλλογος Μεσολακκιωτών),

ΒΑΝΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  (Σύλλογος Σιδηροκαστρινών).
Ποιοι εκλέγονται ευρωβουλευτές

Μετά από συνεχόμενες ανατροπές φαίνεται ότι «κλειδώνουν» οι 21 ευρωβουλευτές που θα πάνε στη Βρυξέλλες για τα επόμενα πέντε χρόνια. Η ενσωμάτωση των ψήφων ανάλογα με την περιοχή και την επιρροή που είχαν οι υποψήφιοι σε αυτή, έφερνε τα πάνω κάτω στη σειρά, με αρκετούς να βρεθούν, για λίγα 24ωρα, σε εκλόγιμη θέση.

Συγκεκριμένα στην πρώτη θέση του ευρωψηφοδελτίου της Ελιάς βρίσκεται πλέον η Εύα Καϊλή, η οποία ξεπέρασε τον δεύτερο Νίκο Ανδρουλάκη, ενώ εκτός ευρωβουλής μένει ο Παντελής Καψής που τις προηγούμενες μέρες βρισκόταν στις δύο εκλόγιμες θέσεις.

Ειδικότερα, με την ενσωμάτωση στο 89.02%, η κα Καϊλή λαμβάνει 104.928 ψήφους, ενώ τη δεύτερη εκλόγιμη θέση της Ελιάς κλειδώνει ο κ. Ανδρουλάκης με 101.331 σταυρούς, αφήνοντας τρίτο τον κ. Καψή με 95.124 σταυρούς.

Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα κόμματα, φαίνεται να έχουν κλειδώσει όλοι οι υποψήφιοι ευρωβουλευτές που εκλέγονται. Συγκεκριμένα, στον ΣΥΡΙΖΑ ο Μανώλης Γλέζος συνεχίζει να σαρώνει με 419.738 σταυρούς και ακολουθούν η Σοφία Σακοράφα (268.212 σταυροί), ο Δημήτρης Παπαδημούλης (179.644), η Κωνσταντίνα Κούνεβα (157.160), ο Γιώργος Κατρούγκαλος (155.929) και ο Κώστας Χρυσόγονος (132.782). Πρώτος επιλαχών είναι ο Στέλιος Κούλογλου, με 128.782 σταυρούς.

Στη ΝΔ, οι πέντε ευρωβουλευτές που εκλέγονται είναι: Μανώλης Κεφαλογιάννης (219.217 σταυροί), Μαρία Σπυράκη (2216.545), Ελίζα Βόζεμπεργκ (195.045 σταυροί), Γιώργος Κύρτσος (188.718) και Θοδωρής Ζαγοράκης (163.459). Πρώτη επιλαχούσα είναι η Νίκη Τζαβέλα με 119.526 σταυρούς.

Η Χρυσή Αυγή εκλέγει τρεις ευρωβουλευτές και συγκεκριμένα τους: Ελευθέριο Συναδινό (84.897 σταυροί), Λάμπρο Φουντούλη (78.017) και Γιώργο Επιτήδειο (74.160 σταυροί).

Δύο ευρωβουλευτές εκλέγονται από το Ποτάμι. Συγκεκριμένα, ο Γιώργος Γραμματικάκης είναι πρώτος με 66.664 σταυρούς και ακολουθεί ο Μιλτιάδης Κύρκος με 24.801 σταυρούς. Πρώτος επιλαχών είναι ο Βασίλης Δοσούλας, που λαμβάνει 23.954 σταυρούς.

Με δύο βουλευτές θα εκπροσωπηθεί στο νέο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο το ΚΚΕ, από το οποίο εκλέγονται οι Κωνσταντίνος Παπαδάκης (94.548 σταυροί) και Σωτήρης Ζαριανόπουλος (91.054).

Στους Ανεξάρτητους Έλληνες, μεγάλο προβάδισμα, έχει ο Νότης Μαριάς. Συγκεκριμένα, έχει 34.290 σταυρούς, αφήνοντας εκτός ευρωβουλής τον Γιώργο Ρωμανιά, ο οποίος λαμβάνει 31.066 σταυρούς. 


Έτσι θα προστατευθείτε από τα κουνούπια

Το καλοκαίρι έφτασε και μαζί με αυτό ήρθαν και τα κουνούπια!
Δείτε πώς θα προστατευθείτε από τα τσιμπήματα και με φυσικό τρόπο, χωρίς να καταφύγετε σε λύσεις αμφιβόλου αποτελέσματος που κοστίζουν.
-Βάλτε στο μπαλκόνι ή τον κήπο τα κατάλληλα φυτά!

Δενδρολίβανο, βασιλικός, φασκόμηλο, δυόσμος, λεμονόχορτο, ευκάλυπτος, λεβάντα, σκόρδο, γεράνι, μελισσόχορτο, κρεμμύδια, θυμάρι, καλέντουλα και καλαμίνθη, θα δημιουργήσουν μία προστατευτική περίμετρο που θα κρατήσουν τα κουνούπια μακριά.

Αν δεν έχετε χώρο για φυτά, τα αιθέρια έλαια θα κάνουν την ίδια δουλειά! Επίσης μπορείτε να κάψετε οποιαδήποτε από τα παραπάνω αποξηραμένα βότανα.

-Χρησιμοποιείστε αιθέρια έλαια

Διαλύστε αιθέρια έλαια από τα παραπάνω φυτά σε νερό ή νερό και οινόπνευμα και ψεκάστε τους τοίχους και τα φυτά εξωτερικά και εσωτερικά του σπιτιού κάθε 15-20 μέρες.

-Αυξήστε την πρόσληψη σε βιταμίνη Β1

Η αύξηση των επιπέδων της βιταμίνης Β1 έχει αποδειχθεί ότι αποτρέπει τα κουνούπια από το να σας τσιμπήσουν.

-Αποφεύγετε τροφές πλούσιες σε κάλιο

Έχει αποδειχθεί πως το γαλακτικό οξύ που παράγεται μετά την κατανάλωση τροφών πλούσιων σε κάλιο (μπανάνες) έλκει τα κουνούπια.

-Αποφεύγετε τα σκούρα ρούχα

Σύμφωνα με έρευνα τα κουνούπια έλκονται από τα σκούρα ρούχα, άρα καλό θα είναι να προτιμάτε τις ανοιχτές αποχρώσεις.

-Αξιοποιείστε τις μυρωδιές που απωθούν τα κουνούπια

Ξίδι και σκόρδο είναι πρώτα στη λίστα!

-Φτιάξτε το προσωπικό σας αντικουνουπικό

Προσθέστε 7-10 σταγόνες αιθέρια έλαια σε 2 κουταλιές της σούπας από φυτικό έλαιο και αναμείξτε τα. Δείξτε ιδιαίτερη προσοχή καθώς τα αιθέρια έλαια είναι αρκετά ισχυρά και θα πρέπει πρώτα να δοκιμάζονται σε ένα μικρό σημείο του σώματος, για τυχόν αλλεργικές αντιδράσεις.

-Προστατέψτε καρπούς και αστραγάλους

Πρόκειται για αγαπημένα σημεία των κουνουπιών. Φρέσκος δυόσμος, βασιλικός, μελισσόχορτο ή λίγες σταγόνες από το προσωπικό σας αντικουνουπικό σε αυτά τα σημεία θα αποτρέπει την «επιδρομή».

Πηγή: yahoo.comΝέα μέτρα ύψους 5 δις προβλέπει έκθεση του ΔΝΤ

Νέα μέτρα ύψους 5 δις ευρώ προβλέπει η έκθεση του ΔΝΤ για την κάλυψη του δημοσιονομικού κενού τη διετία 2015 -2016, σύμφωνα με τη Real. Εκτάκτως μετέβη ο υπουργός Οικονομικών στο Μέγαρο Μαξίμου, ενώ στη συνέχεια διέψευσε τα περί δημοσιονομικού κενού κάνοντας λόγο για «λάθος υπολογισμούς». Το Ταμείο ενέκρινε την Παρασκευή την εκταμίευση της δόσης ύψους 3,41 δισ. ευρώ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης του ελληνικού προγράμματος. Το ΔΝΤ θεωρεί αναγκαία την πρόσθετη δημοσιονομική προσαρμογή. Η ανακοίνωση και οι δηλώσεις του αναπληρωτή γενικού διευθυντή του ΔΝΤ «γκρεμίζουν την εικόνα που προσπαθεί εδώ και μήνες να καλλιεργήσει η κυβέρνηση», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες ο Πολ Τόμσεν, συντάκτης της έκθεσης, αποκλείει κάθε ενδεχόμενο κατάργησης της έκτακτης εισφοράς ενώ ανοίγει εκ νέου ζήτημα ασφαλιστικού. Ο Γιάννης Στουρνάρας αμέσως μετά τη συνάντηση διέψευσε τις πληροφορίες για δημοσιονομικό κενό ύψους 5 δις ευρώ τη διετία 2015 - 2016. «Η έκθεση περιέχει καλά λόγια για την Ελλάδα, αναγνωρίζει την προςπαθεια της κυβέρνησης και του ελληνικού λαού και προβλέπει θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης» τόνισε εξερχόμενος του Μεγάρου Μαξίμου.

«Κάνουν το ίδιο λάθος που έκαναν πριν λίγο καιρό με την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αθροίζουν αριθμούς που δεν αθροίζονται, γιατί πρόκειται για σωρευτικά νούμερα. Δεν υπάρχει τέτοιο νούμερο, επτά δισ. ευρώ» ανέφερε. Κληθείς να τοποθετηθεί για το ότι  έκθεση βάζει φρένο στο ενδεχόμενο φοροαπαλλαγών και φοροελαφρύνσεων, απάντησε ότι όλα εξαρτώνται από την υπερκάλυψη των δημοσιονομικών στόχων. «Αυτά τα θέματα θα συζητηθούν στο πλαίσιο του Προϋπολογισμού του 2015, στο πλαίσιο της επόμενης έκθεσης», είπε και πρόσθεσε: «Εφόσον οι δημοσιονομικοί στόχοι υπερκαλύπτονται, τότε υπάρχουν πάντα περιθώρια μείωσης φορολογικών βαρών».

Επίσης ο υπουργός Οικονομικών ρωτήθηκε και για το ότι το ΔΝΤ ζητάει και παράταση της έκτακτης εισφοράς. «Να το δούμε. Μην ξεχνάτε ότι και πέρυσι μιλούσανε για δημοσιονομικό κενό και τελικά είχαμε δημοσιονομικό πλεόνασμα» είπε. Τέλος,  ερωτηθείς αν θα συντάξει εκείνος τον προϋπολογισμό αρκέστηκε να δηλώσει ότι αυτά είναι ζητήματα του πρωθυπουργού.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τη Real, σε ανακοίνωση το υπουργείο Οικονομικών σχολιάζει την έγκριση της δόσης των 3,4 δισ. ευρώ και αναφέρεται μόνο στο φετινό προϋπολογισμό. «Η έκθεση αναφέρει ρητά ότι η εκτέλεση του προϋπολογισμού είναι σε καλό δρόμο και ο δημοσιονομικός στόχος του 2014 θα επιτευχθεί χωρίς νέα μέτρα, όπως είχε δεσμευτεί η Κυβέρνηση» σημειώνει, μεταξύ άλλων, το υπουργείο Οικονομικών.

Στην έκθεση του ΔΝΤ, μέσω της οποίας δόθηκε το «πράσινο φως» για την εκταμίευση της επόμενης δόσης, γίνεται αξιολόγηση της πορείας του ελληνικού προγράμματος και επισημαίνεται «η τεράστια πρόοδος της ελληνικής οικονομίας με την επίτευξη πλεονασμάτων που θέτουν τη βάση για επενδύσεις και ανάπτυξη».

Το ΔΝΤ επιβεβαιώνει τις προβλέψεις των ευρωπαίων εταίρων και της ελληνικής κυβέρνησης για την ελληνική οικονομίας σε ό,τι αφορά τους ρυθμούς ανάπτυξης και την αύξηση της απασχόλησης. Επιπλέον γίνεται λόγος για «σαφώς βελτιωμένο επενδυτικό κλίμα, που επέτρεψε την πρόσφατη έξοδο στις αγορές και που θα οδηγήσει στην όλο και αυξανόμενη παροχή ρευστότητας στην πραγματική οικονομία».

Ως προϋπόθεση για την πραγματοποίηση αυτών των προβλέψεων είναι η εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που έχουν συμφωνηθεί. Μεταξύ άλλων η έκθεση αναφέρει την ανάγκη να συνεχιστεί η απελευθέρωση των αγορών προϊόντων και υπηρεσιών που έχει επιταχυνθεί από την κυβέρνηση επειδή θα τονώσει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και θα προσελκύσει επενδύσεις, οδηγώντας στην δημιουργία πάνω από 100.000 νέων θέσεων εργασίας κάθε χρόνο από το 2015 και μετά.

Ταυτόχρονα, αναφέρει ότι η εκτέλεση του προϋπολογισμού είναι σε καλό δρόμο και ο δημοσιονομικός στόχος του 2014 θα επιτευχθεί χωρίς νέα μέτρα. Επίσης, η έκθεση καλεί του Ευρωπαίους εταίρους τα τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους για μέτρα ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους για να εξασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του.

ΣΥΡΙΖΑ: Παραμύθια τα περί τέλους των μνημονίων

Η ανακοίνωση και οι δηλώσεις του αναπληρωτή γενικού διευθυντή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) σχετικά με την εκταμίευση της δόσης «γκρεμίζουν την εικόνα που προσπαθεί εδώ και μήνες να καλλιεργήσει η κυβέρνηση», σημειώνει σε ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ.

Σύμφωνα με την αξιωματική αντιπολίτευση, «το ΔΝΤ αναφέρει ότι χρειάζεται περαιτέρω δημοσιονομική προσαρμογή για να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του χρέους», καθώς και ότι «η κατάρρευση των μισθών στον ιδιωτικό τομέα δεν βοήθησε τις εξαγωγές, οι οποίες παραμένουν χαμηλές».

Ακόμα κι αν το Μνημόνιο εφαρμοστεί πλήρως, «θα χρειαστεί ελάφρυνση του χρέους για να καταστεί βιώσιμο», τονίζει η αξιωματική αντιπολίτευση, επικαλούμενη τις σχετικές δηλώσεις από πλευράς του Ταμείου.


Κυβέρνηση και τρόικα συμφωνούν απόλυτα «στη συνέχιση της πολιτικής λιτότητας και εξαθλίωσης των εργαζομένων», καταλήγει η Κουμουνδούρου, προσθέτοντας ότι τα περί «τέλους των μνημονίων» ήταν «παραμύθια προεκλογικής κατανάλωσης από έναν πρωθυπουργό παραδομένο στα συμφέροντα των δανειστών».  

ΑΝΕΛ: Δεν θα γίνουμε ΠΟΛΑΝ του '94 με την προεδρική ψήφο

Αποκλείει το ενδεχόμενο να συμπράξουν οι ΑΝΕΛ με τη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ για την εκλογή προέδρου της Δημοκρατίας τον Μάρτιο του 2015, ο εκπρόσωπος του κόμματος Τέρενς Κουίκ.
«Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες (ΑΝΕΛ) δεν θα γίνουμε η Πολιτική Άνοιξη (ΠΟΛΑΝ) του Σαμαρά του '94, που με την προεδρική του ψήφο φρόντισε να μην πέσει η καταστροφική κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, έχοντας προηγουμένως γκρεμίσει και τη Νέα Δημοκρατία», αναφέρει σε δήλωσή ο Τέρενς Κουίκ.
«Οι ΑΝΕΛ θα αξιοποιήσουμε κάθε μέσο που μας παρέχουν οι δημοκρατικές διαδικασίες, για να πάμε σε εκλογές και να δώσουμε ένα τέλος στο δράμα που ζουν οι Έλληνες», καταλήγει.

Ευρωεκλογές 2014: Η κοινωνική γεωγραφία του εκλογικού σώματος

Η «εκλογική εκκαθάριση» της διετίας κατέγραψε λοιπόν τα εξής γενικά δεδεομένα: α) την εκλογική νίκη ενός κόμματος της ριζοσπαστικής αριστεράς, γεγονός ιστορικής σημασίας τόσο για το ελληνικό κομματικό σύστημα όσο και για τα ευρωπαϊκά, και μάλιστα με ποσοστό σχεδόν ισοδύναμο με των βουλευτικών εκλογών, β) τη μεγάλη εκλογική μείωση των κομμάτων της συγκυβέρνησης (ΝΔ – ΠΑΣΟΚ/Ελιά) που υποχώρησαν κατά 11.5%, μετατόπιση ιλιγγιώδης στα εκλογικά χρονικά, γ) την συρρίκνωση του τρίτου εταίρου της συγκυβέρνησης του 2012, της ΔΗΜΑΡ, γεγονός πάντως που είχε προεξοφληθεί τουλάχιστον ένα χρόνο πριν, δ) την επικύρωση της εκλογικής ανόδου της Χρυσής Αυγής, που πλέον αποτελεί βασική συνιστώσα του κομματικού συστήματος και, ε) την χαμηλότερη των προσδοκιών τους καταγραφή σχημάτων όπως οι ΑΝΕΛ, το ΚΚΕ και το νεοσύστατο «κεντροαριστερό» ΠΟΤΑΜΙ.  
  1. Η συμμετοχή στις εκλογές / αντιπολιτικές στάσεις
Οι ευρωεκλογές του 2014 διεξήχθησαν μία εβδομάδα μετά τον α’ γύρο των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών. Η χρονική επιλογή των δύο εκλογών είχε εμφανή επίδραση στην εκλογική συμμετοχή τη β’ Κυριακή. Όπως φαίνεται αναλυτικά στον Πίνακα 1, από 6.088.121 ψηφοφόρους την Κυριακή του α’ γύρου το εκλογικό σώμα μειώθηκε στις ευρωεκλογές σε 5.932.100, δηλαδή κατά 156.021 άτομα. Σε σχέση με τις εκλογές του Ιουνίου 2012 η μείωση φτάνει τα 284.698 άτομα, ενώ σε σχέση με τον Μάιο του 2012 τα 544.718 άτομα (!). Η μείωση του εκλογικού σώματος συνέβαλε στο να διαμορφώσει για τα κόμματα της συγκυβέρνησης ένα ελαφρώς καλύτερο φαινομενικά αποτέλεσμα, αφού είναι σχεδόν βέβαιον από τις έρευνες εκλογικής συμπεριφοράς ότι η αύξηση της συμμετοχής θα ενίσχυε αριθμητικά και ποσοστιαία τα κόμματα της μη-συγκυβέρνησης. Το στοίχημα της μεγαλύτερης προσέλευσης στην κάλπη δεν επιτεύχθηκε για τα αριστερά κόμματα (κυρίως για τον ΣΥΡΙΖΑ).
ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Η ΕΚΛΟΓΙΚΉ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, 1996-2014
ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ
ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ 1996 6.978.656
ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 1999 6.712.684
ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ 2000 7.026.527
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ 2002 7.267.049
ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ 2004 7.573.368
ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2004 6.283.637
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ 2006 7.110.538
ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ 2007 7.355.026
ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2009 5.261.355
ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ 2009 7.044.479
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ 2010 5.988.678
ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ 2012 (Α) 6.476.818
ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ 2012 (Β) 6.216.798
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ 2014 6.088.121
ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2014 5.932.100 
Πηγή: ΥΠΕΣ, Εκλογικά Αποτελέσματα

Ετσι, η πραγματική αποχή καταγράφηκε στο 28.5% σε ό,τι αφορά στις ευρωεκλογές, ενώ ήταν 27% περίπου στον α’ γύρο των Περιφερειακών / Δημοτικών.
Παραμένει βεβαίως το γενικό συμπέρασμα, ότι η εκλογική συμμετοχή στην Ελλάδα μειώνεται σταθερά σε σχέση με την προηγούμενη δεκαετία. Συγκριτικά με τις Βουλευτικές εκλογές του 2004 το εκλογικό σώμα εμφανίζεται μειωμένο κατά 1.641.268 ψηφοφόρους, εκτινάσσοντας την αποχή σε τεράστια για τα ελληνικά ιστορικά δεδομένα επίπεδα. Η οικονομική και κοινωνική κρίση σχετίζεται, όπως φαίνεται, ευθέως με την εμπιστοσύνη στον κοινοβουλευτισμό και στις εκλογές.  
Ταυτόχρονα, όπως φαίνεται στον Πίνακα 2, ενισχύθηκε αρκετά η επιλογή της άκυρης / λευκής ψήφου, τόσο σε σχέση με τις προηγούμενες ευρωεκλογές όσο και σε σχέση με τις δύο βουλευτικές εκλογές του 2012.


ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΥΚΗΣ – ΑΚΥΡΗΣ ΨΗΦΟΥ 1996-2014
ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΕΥΚΩΝ / ΑΚΥΡΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ % ΤΩΝ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ
ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ 1996 198.607 2.8
ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 1999 283.988 4.2
ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ 2000 158.516 2.2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ 2002 441.918 6.1
ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ 2004 166.667 2.2
ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2004 161.005 2.5
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ 2006 467.015 6.6
ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ 2007 196.020 2.7
ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2009 133.818 2.5
ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ 2009 186.137 2.6
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ 2010 545.880 9.1
ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ 2012 (Α) 152.682 2.4
ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ 2012 (Β) 61.334 1.0
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ 2014 434.241 7.1
ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2014 225.494 3.8
Πηγή: ΥΠΕΣ, Εκλογικά Αποτελέσματα

  1. Η χωρική γεωγραφία της ψήφου – η συνέχεια της «ταξικής πόλωσης»
Οι Ευρωεκλογές του 2014 πιστοποίησαν τη μεταβολή της εκλογικής βάσης των κομμάτων. Θα έλεγε κανείς ότι στην ουσία σταθεροποίησαν την «εικόνα» του Ιουνίου 2012, η οποία πλέον δεν πρέπει να θεωρείται «μεταβατική». Αντιθέτως, η κοινωνική διαστρωμάτωση της ψήφου στις ευρωεκλογές έδειξε ότι «μεταβατική» ήταν η εικόνα που είχε προκύψει τον Μάιο του 2012.
Στον Πίνακα 3 καταγράφεται η «χωρική» κατανομή της ψήφου και διαγράφεται η διαφοροποιημένη εκλογική βάση των κομμάτων, αλλά και η εμβάθυνση της ταξικής πόλωσης που προέκυψε από τις εκλογές του Ιουνίου ’12. Το ποσοστό των κομμάτων ανά κατηγορία περιοχής είναι ορθότερο να συγκρίνεται όχι με τόσο με το εθνικό ποσοστό αλλά με το ποσοστό στις αστικές περιοχές. Αυτό που κανείς εύκολα διαπιστώνει είναι η απολύτως διαφοροποιημένη συμπεριφορά μεταξύ των «εργατικών – μισθωτών» περιοχών και των «υψηλών» (αστικών) περιοχών. Οι μεν πρώτες δίνουν ισχυρά ποσοστά στον ΣΥΡΙΖΑ και στο ΚΚΕ, πολύ ισχυρότερα από το μέσο ποσοστό τους στις αστικές περιοχές, οι δε δεύτερες επιλέγουν με πολύ μεγάλη στατιστική σημαντικότητα την ΝΔ (και δευτερευόντως το ΠΟΤΑΜΙ).

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 : Η εκλογική επιρροή των κομμάτων στις Ευρωεκλογές 2014 σε επιλεγμένες περιοχές βάσει της κοινωνικοεπαγγελματικής (κ/ε) τους τυπολογίας (ποσοστά %)
  ΣΥΡΙΖΑ ΝΔ ΧΑ ΕΛΙΑ ΠΟΤΑΜΙ ΚΚΕ ΑΝΕΛ
ΕΘΝΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ
26.6

22.7

9.4

8.0

6.6

6.1

3.5
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

26.1


21.6


8.2


7.6


7.2


6.2


3.6
«Υψηλές περιοχές»              
Βουλιαγμένη 16.0 41.5 7.4 5.3 8.9 2.6 4.5
Βούλα 19.9 36.6 6.8 5.8 8.8 3.0 3.8
Ψυχικό 13.2 49.8 5.9 5.4 8.7 2.0 1.6
Φιλοθέη 12.3 52.5 5.1 5.0 9.2 1.5 1.6
Εκάλη 7.8 59.0 4.6 4.2 7.4 1.4 1.9
ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ «Υψηλών»
13.8

47.9

6.0

5.1

8.6

2.1

2.7
«Υψηλές – μεσαίες περιοχές»              
Χολαργός 27.4 24.9 7.3 6.7 8.1 5.0 3.2
Αγ. Παρασκευή 27.4 26.2 7.0 7.1 8.0 4.9 3.2
Χαλάνδρι 27.3 25.6 7.0 6.4 8.7 5.6 3.1
Βριλήσσια 26.3 26.8 7.0 6.4 9.4 4.6 2.9
Μαρούσι 27.1 25.3 7.3 6.8 8.8 5.3 3.4
ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ «υψηλών – μεσαίων»
27.1

25.7

7.1

6.7

8.6

5.1

3.2
Μεσαίες περιοχές              
Ελληνικό 28.4 19.1 7.5 6.3 9.2 8.9 3.6
Ζωγράφου 29.2 22.3 8.0 7.4 7.0 7.6 3.0
Γαλάτσι 30.8 17.8 8.8 6.7 7.9 8.1 3.3
Βύρωνας 32.6 18.9 8.0 6.3 7.2 9.2 3.1
ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ «μεσαίων»
30.2

19.5

8.1

6.7

7.8

8.4

3.2
Περιοχές «μισθωτών εργατών»              
Καματερό 32.1 14.4 10.9 6.4 6.5 10.1 3.8
Κερατσίνι 33.0 14.4 10.7 5.7 6.7 9.6 3.8
Νίκαια 34.3 13.7 10.2 6.0 6.5 11.2 3.9
Αγ. Ιωάννης Ρέντη 34.3 15.1 12.1 5.4 6.1 7.4 4.1
Περιστέρι 34.9 15.6 9.6 5.6 6.4 9.9 3.6
Αιγάλεω 34.5 15.1 9.9 6.0 6.6 9.5 3.5
ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ «μισθωτών -εργατικών περιοχών»

33.8


14.7


10.6


5.8


6.4


9.6


3.8
                 
Πηγή: ΥΠΕΣ, Επεξεργασία Εκλογικών Αποτελεσμάτων
Οσο κανείς «ανεβαίνει» (ή αντίστοιχα «κατεβαίνει») στην κλίμακα της κοινωνικής  χωρικής διαστρωμάτωσης βλέπει με σαφήνεια τις διαφοροποιήσεις για κάθε κόμμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί κυρίως μια εκλογική συμμαχία των «μισθωτών – εργατικών» στρωμάτων με τα μεσαία στρώματα. Λόγω της κρίσης φαίνεται ότι έχει αποκτήσει όμως ισχυρά ακροατήρια και στα μεσοαστικά στρώματα. Αντίθετα, είναι πλήρως σχεδόν απομονωμένος στις αστικές περιοχές. Το ΚΚΕ «ακολουθεί» τη χωρική γεωγραφία του ΣΥΡΙΖΑ, δείχνοντας ουσιαστικά ότι μεταξύ των εκλογικών σωμάτων αναπτύσσεται αμφίδρομη επικοινωνία. Η ΝΔ ακολουθεί την ακριβώς αντίθετη φορά, δείκτης και αυτός της μεγάλης πολιτικής – ταξικής πόλωσης που διακρίνει τον κομματικό ανταγωνισμό. Είναι ισχυρότατη στις «αστικές» περιοχές (εδώ πρέπει κανείς να συνυπολογίσει, επιπλέον, και τη μεγάλη δύναμη που κατέγραψαν και τα υπόλοιπα σχήματα της νεοφιλελεύθερης δεξιάς, όπως οι ΓΕΦΥΡΕΣ), όμως έχει συρρικνωθεί δραματικά στις «λαϊκές» και «μεσαίες» περιοχές, ενώ φαίνεται να χάνει και τις «τάξεις-στηρίγματα», δηλαδή τα μεσοαστικά στρώματα.
Η ΧΑ βρίσκει την υποστήριξή της περισσότερο στις «λαϊκές» και «μεσαίες» περιοχές. Αντίθετα, το ειδικό της βάρος μειώνεται στις «αστικές» και «μεσοαστικές» περιοχές. Είναι επομένως δυνατό μόρφωμα, που διεκδικεί στο επίπεδο της ψήφου ένα μέρος της «λαϊκής αντισυστημικότητας».
Το ΠΟΤΑΜΙ καταγράφηκε τελικά, όπως διαφαινόταν άλλωστε, ως ένα μόρφωμα διαμαρτυρίας περισσότερο των αστικών και μεσοαστικών στρωμάτων. Η Ελιά δείχνει μια «πολυσυλλεκτικότητα» χαμηλής αντοχής. Τα ποσοστά της ήρθαν κατά βάση από την αγροτική περιφέρεια.
Μια τελική παρατήρηση για τη «χωρική» ψήφο: δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται μια εκτίμηση που είχε διατυπωθεί από κάποιον αναλυτή προεκλογικά ότι μεταξύ των λαϊκών στρωμάτων και των μεσοαστικών / αστικών υπάρχει τεράστια απόσταση, ένα ασυνεχές. Τα δεδομένα δείχνουν ότι η απόσταση (δηλαδή η «πόλωση») αφορά και μεγάλο μέρος των μεσοαστικών στρωμάτων. Οι ευρωεκλογές έδειξαν ότι οι κυρίαρχες τάξεις τείνουν να μείνουν χωρίς «τάξεις-στηρίγματα», προφανώς λόγω της τεράστιας κοινωνικής και οικονομικής καταστροφής μεγάλου μέρους των μεσοαστικών στρωμάτων. Η τάση αυτή μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί τους επόμενους μήνες και έως τις εκλογές.  
  1. Τα κοινωνικά χαρακτηριστικά της ψήφου – η συνέχεια της «ταξικής πόλωσης»
Η εικόνα της χωρικής πόλωσης επιβεβαιώνεται από την κοινωνική / επαγγελματική διαστρωμάτωση της ψήφου, όπως αποτυπώνεται στον Πίνακα 4. Εδώ μπορεί να παρατηρήσει κανείς ευκρινέστερα τον τύπο κοινωνικής – εκλογικής συμμαχίας που τείνει σήμερα να διαμορφωθεί με τα υφιστάμενα κόμματα. Οι παρατηρήσεις που προκύπτουν θα πρέπει να ιδωθούν βεβαίως υπό το πρίσμα της τεράστιας αναταραχής που έχει προκληθεί στη δομή της εργασίας αυτά τα χρόνια. Οι διαφοροποιήσεις που παρατηρούνται σε γενικές γραμμές αφορούν σε μία «στροφή» προς τα αριστερά των μισθωτών του δημόσιου τομέα και της μεγάλης δεξαμενής των ανέργων, αλλά και στη διαφαινόμενη «συντηρητικοποίηση» μεγάλου μέρους της σημερινής εργασίας στον ιδιωτικό τομέα..

ΠΙΝΑΚΑΣ  4: Η εκλογική επιρροή των κομμάτων κατά κοινωνικο-επαγγελματική κατηγορία
  ΣΥΡΙΖΑ ΝΔ ΧΑ ΕΛΙΑ ΠΟΤΑΜΙ ΚΚΕ ΑΝΕΛ
ΕΘΝΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ
26.6

22.7

9.4

8.0

6.6

6.1

3.5
Εργοδότες – Επιχειρηματίες
8.7

37.4

23.5
9.0 1.0 8.7 4.5
Αυτοαπασχολούμενοι Αγρότες / κτηνοτρόφοι
37,5

22.5

10.0

7.5

5.0

10.0

2.5
Αυτοαπασχολούμενοι Ελεύθεροι επαγγελματίες (επιστήμονες)

21.0


22.0


11.0


2.2


7.7


4.4


5.5
Επαγγελματίες – Βιοτέχνες – Μικροί έμποροι 32.0 12.8 11.2 4.8 7.2 3.2 5.6
Μισθωτοί Δημοσίου Τομέα
43.5

7.2

2.9

7.2

10.1

5.8

1.4
Μισθωτοί Ιδιωτικού Τομέα
21.0

20.0

15.2

6.7

7.6

8.6

1.9
Άνεργοι (για πρώτη φορά)
27.3

9.1

18.2

9.1

15.0

9.0

2.5
Άνεργοι (έχουν χάσει τη δουλειά τους)
36.3

12.9

12.9

2.4

5.6

7.3

1.4
Νοικοκυρές 28.3 24.4 9.4 6.3 3.9 7.1 3.1
Συνταξιούχοι 20.3 32.1 5.9 13.2 6.8 5.7 3.1
Μαθητές / Σπουδαστές / Φοιτητές
44.0

12.0

0

4.0

4.0

4.0

3.0
Πηγή: VPRC, Αθροιστικά Δεδομένα Εκλογικών Ερευνών, Μάιος 2014
Οπως φαίνεται από τα στοιχεία, καταγράφεται μία μεγάλη απόκλιση στην ψήφο στο εσωτερικό της μισθωτής εργασίας, μεταξύ δημόσιου τομέα και ανέργων από τη μια και σημερινών εργαζόμενων στον ιδιωτικό τομέα από την άλλη. Στις δύο πρώτες κατηγορίες είναι εμφανές το μεγάλο προβάδισμα του ΣΥΡΙΖΑ. Αντίθετα, στους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα (προσοχή: στους σημερινούς μισθωτούς) φαίνεται μια σχετική αντοχή της ΝΔ, αλλά και μια ισχυρή επιρροή της ΧΑ. Με άλλα λόγια, πιθανόν η γεωγραφία του σημερινού ιδιωτικού τομέα να έχει αλλοιωθεί.
Βεβαίως, η εικόνα αυτή της ψήφου των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα προέρχεται κυρίως από τα μεσαία και ανώτερα στελέχη του. Στις κατηγορίες αυτές ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφει ένα ισχνό 11.8% και 13.8% αντίστοιχα, ενώ παρατηρείται και στις δύο κατηγορίες προβάδισμα της ΝΔ με 23.5% και 20% αντίστοιχα, αλλά και εξαιρετικά υψηλά ποσοστά για την ΧΑ με 20% και 14% αντίστοιχα. Στην κατηγορία των υψηλών στελεχών του ιδιωτικού τομέα καταγράφεται και ισχυρή παρουσία του ΠΟΤΑΜΙΟΥ με 12%.
Αντίθετα, στις κατώτερες θέσεις της απασχόλησης (κατώτερο προσωπικό γραφείου, ανειδίκευτοι εργασία, ειδικευμένη εργασία, ελαστική απασχόληση-part time) o ΣΥΡΙΖΑ καταγράφει ένα ποσοστό κοντά στο 30%, με το μεγαλύτερο στην κατηγορία των ανειδίκευτων εργατών (33.3%).
Η κοινωνική κατανομή της ψήφου δείχνει μια μεγάλη ανακατάταξη σε σχέση με το μεταπολιτευτικό παρελθόν. Η κοινωνική κατηγορία των αυτοαπασχολούμενων αγροτών φαίνεται να κινείται πια προς τα αριστερά (ΣΥΡΙΖΑ αλλά και ΚΚΕ). Ομως, η κοινωνική κατηγορία των αυτοαπασχολούμενων επιστημονικών επαγγελμάτων (δικηγόροι, μηχανικοί, γιατροί, κλπ) φαίνεται να κινείται μάλλον προς τα «δεξιά», δίνοντας ισχυρά ποσοστά σε ΝΔ, ΠΟΤΑΜΙ, αλλά και ΧΑ. 

ΠΙΝΑΚΑΣ  5: Η εκλογική επιρροή των κομμάτων στις Ευρωεκλογές 2014 κατά ηλικιακή κατηγορία (%)
  18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+
ΣΥΡΙΖΑ 39.5 25.5 34.8 32.0 25.7 18.5
ΝΔ 10.5 17.3 13.9 12.9 20.9 37.9
ΧΑ 21.1 10.2 13.9 10.5 9.9 5.1
ΕΛΙΑ 2.6 5.1 2.5 4.3 8.3 14.5
ΠΟΤΑΜΙ 5.3 9.2 10.1 7.4 5.9 4.6
ΚΚΕ 2.6 7.1 5.1 6.3 7.5 4.6
ΑΝΕΛ 5.3 3.1 3.8 3.9 3.6 2.8
ΥΠΟΛΟΙΠΑ 13.2 22.4 15.8 22.7 18.2 12.0
Πηγή: VPRC, Αθροιστικά Δεδομένα Εκλογικών Ερευνών, Μάιος 2014
Η κατάταξη κατά ηλικιακή κατηγορία δείχνει την μεγάλη επιρροή του ΣΥΡΙΖΑ στις νεότερες(στην ηλικία 18-24 φθάνει στο 39,5%) και τις παραγωγικές ηλικίες, ενώ μειώνεται στις μεγαλύτερες για να φτάσει στο 18,5% στους ψηφοφόρους πάνω από 65. Ακριβώς αντίθετη είναι η εικόνα για την ΝΔ η οποία φθάνει στο 37,9% για τις ηλικίες 65+. Από την τελευταία κατηγορία αντλεί τους περισσότερους ψήφους και το ΠΑΣΟΚ -Ελιά. Αξιοσημείωτη είναι η μεγάλη επιρροή της Χρυσής Αυγής στις ηλικίες 18-24(21,1 %) ενώ το Ποτάμι παρουσιάζει το μεγαλύτερο ποσοστό(10,1%) στις ηλικίες 35-44.


ΠΙΝΑΚΑΣ  6: Η εκλογική επιρροή των κομμάτων στις Ευρωεκλογές 2014 κατά αστικότητα κατοικίας (%)
  Αστικές περιοχές Ημιαστικές περιοχές Αγροτικές περιοχές
ΣΥΡΙΖΑ 26.1 28.1 26.8
ΝΔ 21.6 24.6 24.4
ΧΑ 8.2 8.2 13.0
ΕΛΙΑ 7.6 5.8 10.0
ΠΟΤΑΜΙ 7.2 7.0 5.0
ΚΚΕ 6.2 7.6 4.7
ΑΝΕΛ 3.6 2.9 3.3
ΥΠΟΛΟΙΠΑ 19.5 15.8 12.7
Πηγή: VPRC, Αθροιστικά Δεδομένα Εκλογικών Ερευνών, Μάιος 2014