one

one

κιοσσές

κιοσσές

Μαρία Παπουτσή

Μαρία Παπουτσή

Τρίτη, 8 Ιανουαρίου 2019

Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Σερρών: «Μελέτη παγίδα που θα επιφέρει πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση στους Σερραίους πολίτες»


Ανοιχτή Επιστολή προς όλους τους φορείς, πολιτικής, επιστημονικής, επαγγελματικής, επικοινωνιακής δραστηριότητος. Και τους πολίτες της ΠΕ Σερρών δημοσιοποίησε ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Σερρών με αφορμή τη νέα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) και τον ΧΥΤΥ Νεράιδας
;

Όπως υποστηρίζει η μελέτη αποτελεί «παγίδα που θα επιφέρει πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση στους Σερραίους πολίτες»
Αναλυτικά στην ανοιχτή επιστολή ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Σερρών αναφέρει:

    Μελέτη παγίδα που θα επιφέρει πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση στους Σερραίους πολίτες

    Θα λειτουργήσει άραγε ο θεσμός της διαβούλευσης, ως «κολυμβήθρα του Σιλωάμ» για τον εξαγνισμό της νέας, «αμαρτωλής», Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) και τον ΧΥΤΥ Νεράιδας;

    Το διάστημα από 25/10/2018 μέχρι 24/11/2018, είχε τεθεί σε δημόσια διαβούλευση , χωρίς ιδιαίτερη δημοσιότητα (αν και επιβάλλεται από  την  σπουδαιότητα  της  μελέτης) και με δυσκολία ανεύρεσής της, η νέα ΜΠΕ, που  εκπονήθηκε  στο  πλαίσιο  της  ανανέωσης ­ τροποποίησης των Περιβαλλοντικών Όρων (Π.Ο.) της ΜΕΑ και του ΧΥΤΥ στη Νεράιδα.

    Όπως αναφέρει  ο Μελετητής,  γίνεται  επανεκτίμηση-αξιολόγηση  των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, από την μέχρι τώρα πορεία υλοποίησης του έργου, σε συνδυασμό  με τις εξελίξεις της περιβαλλοντικής  νομοθεσίας, προκειμένου  να  διαπιστωθεί  η αναγκαιότητα   ή  μη · προσθήκης   επί  πλέον  όρων   και  περιορισμών   για  την  προστασία   του περιβάλλοντος.

    Για το απίστευτα παράδοξο περιεχόμενό της, ως Σύλλογος, κάναμε έγκαιρα την γραπτή μας, τεκμηριωμένη παρέμβαση-καταγγελία, στον  Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας (ΦοΔΣΑ) και στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης.

    Ενδεικτικά:

    ./ Ενώ ο χώρος υγειονομικής ταφής είναι (με τις ατέλειές του) κατασκευασμένος   και λειτουργεί   από   το   2013  και το  γνωρίζει  (παραθέτοντας  και φωτογραφίες) ο μελετητής, στη μελέτη παραθέτει λεπτομερείς  οδηγίες στο πώς  να κατασκευασθεί! ! !. Και ενώ είναι γνωστό, από επίσημο Υπηρεσιακό έγγραφο, ότι δεν τοποθετήθηκε  άργιλος   στον   πυθμένα,   δίνει   οδηγίες   ΤΩΡΑ,   πώς   πρέπει   να τοποθετηθεί!!!

    ./ Παραθέτει έγγραφα-καταπέλτες Ελεγκτικών Υπηρεσιών, που ενώ διαπιστώνουν παραβιάσει ς των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας δεν ΣΧΟΛΙΑΖΟΝΤΑΙ , ούτε λαμβάνονται   υπόψη γ ια λήψη μέτρων συμμόρφωσης ..

    ./ Παραθέτει Δελτία μηνιαίων μετρήσεων βιοαερίου σε 37 φρεάτια , με τα οποία ο Φορέας διαχείρισης ομολογεί,  ότι  δεν  κάνει  μετρήσεις  , και το  γεγονός δεν στηλιτεύεται! Το ίδιο ακριβώς με τα (εικονικά;) Δελτία αναλύσεων  χημικών εργαστηρίων, χωρίς σαφή περιγραφή (είδος, χρόνο και θέση λήψης) των δειγμάτων .

    ./ Αποσιωπά πλήρως (ή δεν είναι σε γνώση του;) , σοβαρές αστοχίες, στη φάση της λειτουργίας, όπως η διαφυγή από τον πυθμένα στραγγισμάτων και η επιβολή προστίμου  για ρύπανση περιβάλλοντος. Αδυναμία  λειτουργίας  του Βιολογικού με συνέπεια την μεταφορά των στραγγισμάτων στον  Βιολογικό  του Δήμου Σερρών αρχικά και στην Μαυροράχη, στη συνέχεια . Αποτέλεσμα βεβαίως αστοχιών στο στάδιο κατασκευής .

    ./ Και καταλήγει στο συμπέρασμα, ότι αφού δεν παρατηρήθηκαν προβλήματα, δεν συντρέχει λόγος λήψης πρόσθετων μέτρων!!!.

    . Θέλουμε όμως ιδιαίτερα, να ενημερώσουμε τους Σερραίους πολίτες, γrα  ένα κρίσιμο θέμα  ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ του σχύοντα  Κοινοτικού, Εθνικού και Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων , που θα έχει ως αποτέλεσμα  την  βέβαιη Οικονομική    μας    Επιβάρυνση   για   τα   επόμενα   27   χρόνια   και   τον   κίνδυνο   επιβολής προστίμων  από  την  ΕΕ.

    Συγκεκριμένα  :

    ./ Ο νέος Εθνικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Απορριμμάτων, που ισχύει από το 2015, θέτει μεταξύ των άλλων ως στόχο, για το 2020 και μετά, την  προδιαλογή  στο σπίτι,  τουλάχιστον  του  40%  των  βιοαποδομήσιμων  οργανικών,  αντί  του  10%, που ίσχυε με τον παλαιότερο Σχεδιασμό. Η εν λόγω Μελέτη, ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ,  προβλέπει  προδιαλογή μόνο l!!xm του 10%, με αποτέλεσμα την  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ  ΤΩΝ  ΠΟΛΙΤΩΝ,  λόγω  της υποχρέωσης  αποστολής  στην  ΜΕΑ,   περισσότερων   συμμείκτων απορριμμάτων, προς όφελος της Μονάδας, που θα πληρώνεται πιο ακριβά για την παραλαβή των συμμείκτων και θα απαλλάσσεται επιπλέον από την υποχρέωση  της  κομποστοποίησης  περισσοτέρων   προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων.

    ./ Στο σχέδιο της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), δεν αναφέρεται ούτε και αυτό το 10% !!!. Θάβει δηλαδή κυριολεκτικά κάθε ελπίδα προαγωγής της ανακυκλωτικής συμπεριφοράς των πολιτών!!! .

    ./  Ως δυναμικότητα  του  Εργοστασίου,  ενώ στην  Μελέτη αναφέρεται  το  μέγιστο63.000 tn και ελάχιστο 45.000 tn, στο σχέδιο της Απόφασης  αναφέρεται  μόνον το 63.000 tn. Δηλαδή  ενδέχεται να έχουμε αλλαγή  και στην ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα απορριμμάτων, που θα παραλαμβάνει η Μονάδα, πληρώνοντας οι πολίτες  και για απορρίμματα,  που δεν θα παράγουν;

    Κάνουμε ΕΚΚΛΗΣΗ σε όλους, ο καθένας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και εφόσον το κρίνει σκόπιμο, να κάνει  την παρέμβασή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο  ΚΜ,  όποτε  αυτό συγκληθεί , για γνωμοδότηση επί της συγκεκριμένης Μελέτης, ασκώντας πιέσε ις  για  ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ   και  ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ   ΣΤΟ   ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ.προστατευοντας  τους Σερραίους  πολίτες, από  πρόσθετα οικονομικά βάρη.

    Για την τεκμηρίωση των παραπάνω, αλλά και άλλων «ευρημάτων» μας, είμαστε στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου.

    Για το Δ.Σ του Συλλόγου

    Μουρατίδης Αναστάσιος      Προδρόμου Ιωάννης
0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου