one

one

κιοσσές

κιοσσές

Μαρία Παπουτσή

Μαρία Παπουτσή

Κυριακή, 6 Αυγούστου 2017

Η κυβέρνηση θέλει το κράτος να έχει μερίδιο στο πετρέλαιο όταν και αν βρεθεί

Συντάκτης:
Βασίλης Γεώργας

Το θέμα του μοντέλου των συμβάσεων για τις έρευνες και την εκμετάλλευση υδρογονανθράκων από τις πετρελαϊκές εταιρείες ανακινεί η κυβέρνηση, επιδιώκοντας να ανοίξει τη συζήτηση για συμμετοχή του κράτους απευθείας στη διανομή της -ανύπαρκτης μέχρι σήμερα- παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου στη χώρα μας.


Σκέλος της αυριανής συζήτησης, που θα γίνει στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής, θα είναι η εισήγηση του υπουργού Ενέργειας Γ. Σταθάκη να αξιοποιηθεί από την Ελλάδα η δυνατότητα των συμβάσεων «διάθεσης της παραγωγής» (production share agreement) στις μελλοντικές συμβάσεις παραχώρησης.

Πρόκειται για ένα μοντέλο που ενώ ήδη προβλέπεται στο θεσμικό πλαίσιο για τους υδρογονάνθρακες, εντούτοις δεν έχει χρησιμοποιηθεί, καθώς η Ελλάδα, όπως και οι περισσότερες χώρες στον κόσμο, εφαρμόζει το μοντέλο της σύμβασης μίσθωσης (lease agreement).

Στην πρώτη περίπτωση το κράτος έχει τη δυνατότητα να μετέχει ως μέτοχος ή να έχει ακόμη και την πλειοψηφία των μετοχών στις κοινοπραξίες εκμετάλλευσης και να παίρνει μερίδιο της παραγωγής, ενώ στη δεύτερη τα έσοδα του Δημοσίου προέρχονται από τη μίσθωση των περιοχών σε αναδόχους, τα δικαιώματα και τη φορολογία (25%).

Το παράδοξο είναι πως η κυβέρνηση ανοίγει μια συζήτηση με άξονα την αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου για τους υδρογονάνθρακες, που είναι μάλλον πρόωρη.

Κι αυτό, επειδή μπορεί μεν να καλλιεργούνται προσδοκίες για την εκδήλωση έντονου ενδιαφέροντος για έρευνες στην Ελλάδα λόγω των ανακαλύψεων στην ευρύτερη περιοχή, όμως στη χώρα μας δεν υπάρχει ακόμη παραγωγή και ούτε πρόκειται να υπάρξει για αρκετά χρόνια ακόμη, καθώς βρισκόμαστε στο πολύ αρχικό στάδιο των ερευνών ενώ δεν έχουν εντοπιστεί κοιτάσματα.

Σε κάθε περίπτωση, το μοντέλο των συμβάσεων αναμένεται ότι θα αποτελέσει ένα από τα θέματα αιχμής για τις αλλαγές στο πλαίσιο των ερευνών υδρογονανθράκων, με τις οποίες επίσης η κυβέρνηση επιδιώκει να τροποποιήσει το περιεχόμενο των προσκλήσεων-προκηρύξεων, να επιταχύνει τις διαδικασίες επιλογής του αναδόχου ώς το τέλος του έτους και να ενισχύσει τη λειτουργία της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων.

Οσον αφορά την ΕΔΕΥ, που έχει αρχίσει να ενισχύεται με εξειδικευμένο προσωπικό, στόχος του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι να λειτουργεί με την ευελιξία του ιδιωτικού τομέα και υπό την εποπτεία του εκάστοτε αρμόδιου υπουργού.

Η κυβέρνηση δίνει μεγάλη σημασία και στην αξιοποίηση του Εθνικού Λογαριασμού Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γενεών, του ειδικού λογαριασμού που δημιουργήθηκε το 2013 ως σκέλος του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών, με σκοπό να αξιοποιεί τα έσοδα του Δημοσίου από τη μελλοντική εκμετάλλευση υδρογονανθράκων.

Σκοπός του ΕΛΚΑΓ είναι η δημιουργία αποθεματικού για τη χρηματοδότηση των κλάδων σύνταξης του ΕΦΚΑ και κυρίως για τη διασφάλιση των συντάξεων των νέων γενιών.

Επιπλέον, μπορεί να χρηματοδοτεί μεταπτυχιακά προγράμματα ή ερευνητικά έργα από τα ΤΕΙ και τα ΑΕΙ της χώρας, σχετικά με την αξιοποίηση του φυσικού πλούτου και κυρίως των υδρογονανθράκων.

Για την ενεργοποίηση του ΕΛΚΑΓ απαιτείται η έκδοση δύο υπουργικών αποφάσεων, όπου στη μεν πρώτη θα καθοριστεί ο χρόνος έναρξης καταβολής των πόρων του ΕΛΚΑΓ, στη δε δεύτερη θα καθοριστεί το ποσοστό ανά έτος από τα έσοδα του Δημοσίου που θα χρηματοδοτεί τον εθνικό λογαριασμό.


0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου